Hva trenger du hjelp til?

🙂 Utfører også arbeid som:

*   maling og beising, ute og inne
*   monteringsarbeider
*   legging av torvtak, vedlikehold av torvtak

*   reparasjon/fornying av tak

*   oppsetting av gjerder og portstolper
*   transport med traktor og henger
*   lessing og lossing med pallegaffel eller skuffe
*   snømåking og snøbrøyting, strøing
*   riving, ryddeoppdrag, bortkjøring
*   trefelling. kvisting, rydding av vegetasjon
*   tømming av hyttetoalett

* montering av ovner/ildsteder, kjerneboring for røykinnføringer

* kjerneboring i betong m.m.


Kan hjelpe med det meste, videreformidler etter beste evne oppdrag som jeg ikke kan ta.