Hyttetjenester

Trenger du en lokal kontaktperson / vaktmester for tilsyn, nøkkelservice, vedlikehold, små reparasjoner, oppfyring, vask og rengjøring, snømåking, tømming av hyttedoer m.m.?

Utfører hyttetjenester og praktisk arbeid av mange slag.

Gir gjerne tilbud på "rammeavtale" for hyttefelt og velforeninger.
En slik avtale kan omfatte alt fra snøbrøyting, veivedlikehold, faste vaktmesteroppgaver og tilsyn m.m .

Nøkkelservice.

Jeg kan oppbevare ekstra nøkkel til hytte/hus/veibommer m.m.

Lurt hvis du skulle glemme igjen nøkkel hjemme, eller hvis elektriker, rørlegger eller andre skal gjøre noe på hytta.

Nøkler oppbevares trygt og forsvarlig i forsikringsgodkjent nøkkelskap.


Akutt hjelp på tilkalling

BEHOV FOR TILSYN/HJELP PÅ TILKALLING.

Det kan være greit med en lokal kontakt ved behov for akutt tilsyn/hjelp under spesielle hendelser/situasjoner.
 

Dagtid, vanlige ukedager, kl. 07.00 – 18.00, timepris 470,- inkl. mva.

Faktureres for minimum 1 time, deretter pr. påbegynt halvtime.

Utenom dette tidsrom timepris 550,-, faktureres for minimum 1 time, deretter pr. påbegynt halvtime.

Bilbruk ved utkalling faktureres med 5,- pr. km.